Новини проекту
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас

Річний звіт про діяльність закладу

Дата: 28 листопада 2017 о 19:41, Оновлено 6 серпня 2018 о 00:22
 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Організація навчально-виховного процесу Загінецького навчально-виховного комплексу здійснюється відповідно до ст.. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629 у частині обов’язковості здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», Статуту Загінецького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів  – ДНЗ» та інших правових документів.

  Практична діяльність у 2017/2018 н.р. була побудована згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який в цілому охоплює усі напрями діяльності, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

-          статут, затверджений рішенням сесії Деражнянської районної ради від 03.02.2014 р. №10-23/2014;

-          правила   внутрішнього   трудового   розпорядку,     затверджені    зборами

трудового   колективу, протокол  від 31.08.2015 №01;

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

2.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Школа  а функціонує з 1964 року. На   кінець   2017 - 2018 навчального року у заклад іосвіти навчалося 43 учнів у 9-ти класах, що складало:  

 • 4 класи початковоїшколи – 20 учнів;
 • 5 класівучнів 5 – 9 класів – 23 учнів;

     Педагогічний склад  станом на 31.05.2018 – 11.

        З них сумісників – 1, що становить  9 %.

        Доїзджають – 4, що становить 36%.

    Усі 11 учителів із вищою освітою.

    Вчителів із кваліфікайною категорією:

-          «Вища категорія», звання «Старший учитель» - 1, що становить 9%.

-          «Вища категорія» – 2, що становить 18%.

-          «Спеціаліст першої категорії» -5, що становить 45%.

-          «Спеціаліст другої категорії» - 2, що становить 18%.

-          «Спеціаліст» - 2, що становить 19 %.

   Мають друковані статті, збірники такі учителі: Приймак Г.М.

    Увесь педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою «Мотивація і стимулювання у навчально-виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації».

            Учасником обласної науково-практичної конференції «Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів», яка відбулась 9 листопада 2017 року була директор Приймак Г.М. Відповідно наявна стаття «Проблема  професійного вигоряння педагога» у збірнику наукових праць другої обласної науково-практичної конференціх. (Шкільна освти Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізацій них процесів/Зб.наук.пр.). – Хмельницький:ХОІППО, 2017. – 286с. Отримано сертифікат.

Учителем фізичної культури Яворською Т.С. отримано сертифікат учасника Хмельницького обласного семінару-практикуму Всеукраїнського проекту «Спортивний рух Олександра Педана «JuniorZ» 09 лютого 2018 року.

  Усі учителі  забезпечують навчально-виховний процес згідно навчального плану, річного плану, а також проводять належну позакласну роботу із навчальних предметів, беруть участь у районних методичних об’єднаннях, семінарах тощо.

Учительська професія популяризується серед школярів.

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

        Виконуючи  Закони України «Про загальну середню освіту»,  «Про мови в Україні», Національну доктрину розвитку освіти в Україні, Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ століття», провідними напрямками роботи педагогічного колективу школи в 2017-2018 навчальному році були:

 • визначення пріоритетної ролі особистості у забезпеченні її індивідуальних освітніх потреб;
 • забезпечення високого рівня успішності, глибини знань, вихованості учнів;
 • удосконалення змісту і форм викладання навчальних предметів;
 • використання і впровадження інноваційних технологій;
 • реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості;
 • допомога вчителям-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. педагогічний коллектив працює над єдиною методичною проблемою «Мотивація і стимулювання у освітньому процесі як засіб саморозвитку і самореалізації» та  над виховною проблемою закладу освіти «Формування в учнів рис громадянина, патріота».

3. Створення умов для обов'язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім'ї та учні, які порушують вимоги щодо обов'язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживаються закладом з метою повернення їх до навчання

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку, на виконання статті 53 Конституції України, підпунктів а-2), б-4) статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 35 Закону України «Про освіту», статей 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 № 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК (один раз на рік) «Звіт про кількість дітей шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 року № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», розпорядження Деражнянської РДА та з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти педагогічним колективом школи проведено необхідну роботу щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення дітей віком від 6 до 18 років різними формами навчання для здобуття загальної середньої освіти.

            У школі налагоджено відповідну систему роботи з питань охоплення дітей шкільного віку навчанням.

Інспектором з охорони дитинства Переймою Т.Л. своєчасно складаються і подаються до відділу освіти Деражняської РДА звіти про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням (РВК-77); тримається на постійному контролі ведення ділової документації (списків первинного обліку дітей, які підлягають навчанню, алфавітної книги запису учнів, книги обліку руху учнів, особових справ, класних журналів) відповідно до встановлених нормативно-правовими документами вимог,  проводиться щомісячне інформування відділу освіти Деражняської РДА про учнів, які не відвідують школу з різних причин більше 10 днів, про наявність учнів у школі згідно з мережею на перший день навчання після літніх канікул.

Вчасно проведено перевірку наявності дітей і підлітків вчителями школи згідно закріпленої території. До 25 вересня 2017 року  забезпечено облік дітей і підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи відповідно до списків, як це передбачено п. 10 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку і повернено списки до відділу освіти Деражняської РДА. Своєчасно (до 29.09.2017) було подано довідки.

Адміністрацією школи та педагогічним колективом проведено достатню роботу щодо залучення учнів до отримання подальшої освіти.

З боку керівництва школи, класних керівників, вчителів приділяється належна увага щоденному контролю за відвідуванням учнями занять.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 8 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285/99 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», з метою контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9 класу дирекцією школи щорічно здійснюється контроль за станом роботи щодо організації подальшого навчання та працевлаштуванням випускників. Класними керівниками було зібрано довідки щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників 2017 року.

Вчасно було подано до відділу освіти Деражняської РДА звіти за єдиною формою звітності, здійснено поіменний моніторинг випускників 9 класу у друкованому вигляді, зібрано підтверджуючі довідки про подальше навчання або працевлаштування випускників.

У 2017 році було випущено зі школи 2 випускники.З них, отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту – 2 учні. Протягом вересня 2017 року було зібрано довідки про місце їх подальшого перебування.

Станом на 29.09.2017 року 100% випускників 9 класу продовжують навчання, із них:

1 учень – в Деражнянському аграрному ліцеї;

1 учень – в Хмельницькому училищі №4.

У школі систематично ведеться облік відвідування. Щоденно відповідальний працівник Саковська О.П. відмічає відсутніх, класні керівники встановлюють причини відсутності учня. До 10 числа поточного місяця класні керівники звітують перед адміністрацією школи за пропуски занять учнями. В цьому навчальному році не було учнів які не відвідували школу без повахних причин. На усі пропущені заняття є підтверджуючі документи: довідка лікаря та заяви батьків.Загальний відсоток відвідування становить 95 %.

Питання відвідування школи учнями розглядались на нараді при директорі:

 - Про відвідування школи учнями 1 – 9 класів, нарада при директорові, пр. №14 від 18.12.2017;

4.Методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь у експериментальній та інноваційній діяльності. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.

В закладі освіти визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: науково-методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; методичні об’єднання.

У 2017-2018 навчальному році методична робота школи була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчості, ініціативи вчителів. Ця робота ґрунтувалась на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів школи та конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл України, Положення про роботу МО, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ  по школі «Про організацію методичної роботи в 2017-2018н.р.».

Педагогічний колектив у 2017-2018н.р.педагогічнийколективпрацює над єдиною методичною проблемою «Мотивація і стимулювання у навчально-виховномупроцесі як засібсаморозвитку і самореалізації» та  над виховною проблемою.

    З метою виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту, «Про дошкільну освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції виховання дітей та молоді у системі національної освіти, відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ) від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 № 1255/18550, зі змінами, рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, була спланована організаційно-методична робота з педагогічними працівниками НВК протягом 2017/2018 навчального року.

   У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Мотивація і стимулювання у навчально-виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації» та над виховною проблемою «Формування в учнів рис громадянина, патріота» та у 2018/2019 навчальному році продовжує працювати над тими ж проблемами.

Система методичної роботи школи у 2018/2019 навчальному році передбачала:

•          аналітико-прогностичну діяльність;

•          навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

•          удосконалення  методичної  майстерності та культури    педагогіч¬них працівників;

•          залучення вчителів до інноваційної діяльності.

  Напрями роботи методичної роботи визначалися з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів та їх потреб.

Основними завданнями науково-методичної роботи у 2017-2018н.р. були:

 • створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного
 • доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предметів;
 • ознайомлення педагогів із застосуванням сучасних методів навчально-виховної роботи;
 • надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки (індивідуальна та колективні форми).

Питання педагогічної теорії та передового досвіду розглядались:

на засіданнях педагогічної ради:

 • «Про оптимальний вибір форм і методів навчання – як шлях до нормалізації навантаження учнію», «Про стимулювання учніву освітньому процесі як засіб саморозвитку і самореалізації», 10.10.2017р. №06;
 • «Про удосконалення режиму праці та відпочинку дітей молодшого шкільного віку, пошуки резервів збереження та зміцнення здоровя дітей», «Про забезпечення соціального захисту, підтримки дітей дошкільного віку»,29.12.2017р №07;

на засіданнях методичних об’єднань:

 • «Єдині педагогічні вимоги до учнів» ,серпень 2017р.;
 • «Система роботи вчителя як класного керівника», січень 2018р.;
 • «Самоосвіта вчителя», березень 2018р.

       На засіданнях психолого-педагогічного семінару розглядались такі питання:

 • Робота з батьками учнів першого року навчання;
 • Психологічні особливості підлітків;
 • Вплив оцінювання на психологічний стан учнів;
 • Підвищення ефективності уроку через позитивну мотивацію.

       Робота націлювала вчителів на вироблення у них розуміння в необхідності спеціального вивчення школярів, неприпустимості працювати «наосліп», на осмислення мети, задач, програми вивчення учнів, методів добору інформації, використання у своїй роботі анкетування.

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, значний педагогічний досвід. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань. З їх активною участю проходились предметні тижні, педагогічні ради, тощо. Так, на базі Загінецького НВК було проведено семінар учителів української мови, які читають у класах з малою наповнюваністю учнів. Олена Василівна провела відкритий урок у 6 класі на тему: «Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу. РМ№15. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення(розповіді й опису)». Дане питання було висвітлено у районній газеті Вісник Деражнянщини.

      З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі працюють методичні структури:

-          методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Малишко О.Б.);

-          методичне об’єднання вчителів-предметників (керівник Зеленська        О.В.);

-          методичне об’єднання класних керівників (керівник Перейма Т.М.);

-  психолого-педагогічний семінар (керівник Приймак Г.М.);

           Усі методичні структури мають плани робіт і проводили свої засідання два рази на семестр. Слід зазначити, що тематика засідань відповідала проблемі, над якою працює НВК.

         В їх роботі використовувалися такі форми роботи як дискусії, семінари, презентації, обговорення в загальному колі, де вчителі вивчали основні положення нормативних документів про освіту, планували та аналізували свою роботу, ділилися досвідом, розглядали форми організації самостійної роботи учнів на уроках і позаурочний час, методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, методику організації та проведення сучасного уроку, готувалися до методичних заходів. Велика увага приділялася практичній роботі: моделюванню конспектів уроків, розробці системи самостійних завдань для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до програми, інноваційним формам навчання та виховання. визначалися оптимальні психолого-педагогічні умови співпраці на уроках.

     У річному плані НВК на 2017/2018 н.р. було сплановано проведення предметних тижнів, під час яких учителі школи показали свою майстерність. Під час проведення предметних тижнів проведено відкриті уроки, позакласні заходи. Така форма роботи дає педагогам можливість впровадження елементів нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.

   Учителі НВК йдуть в ногу з часом, широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше педагогів.

      Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів НВК, прийнятих на роботу в поточному році.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

       Класні керівники працювали над єдиною методичною проблемою «Мотивація і стимулювання у навчально-виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації»

    Виховна проблема: «Формування у учнів рис громадянина, патріота»

    Напрям навчально-виховного комплексу: екологічний.

    Проблеми, над якими працюють класні керівники Загінецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

1          Перейма Т.Л.             Формування культури поведінки учнів

2          Малишко О.Б.            Ціннісне ставлення

3          Яворська Т.С. Виховання здорового способу життя

4          Перейма Т.М. Формування морально-духовної особистості учня

5          Зеленська О.В.           Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

6.        Черевата Т.Я. Формування ціннісного ставлення до праці

7.         Гончарук О.М. Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави.

     У рамках роботи над методичною проблемою продовжується робота методичних об’єднань:

- вчителів початкових класів – голова Малишко О.Б.,

- вчителів – предметників – голова Зеленська О.В.,

- класних керівників – голова Перема Т.М..

Проблеми, над якими працюють педагоги в міжатестаційний період:

1          Приймак Г.М.            Компетентнісний підхід до вичення математики та інформатики

2          Перейма Т.Л. Гра як засіб розвитку пізнавальної активності учнів

3          Малишко О.Б.            Використання природничого матеріалу на уроках в початкових класах

4          Зеленська О.В.           Використання нестандартних форм і методів під час проведення уроків української мови та літератури

5          Гончарук О.М.           Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

6          Печинога В.А.           Індивідуальний підхід до учнів на уроках математики

7          Перейма Т.М. Нестандартні уроки та особливості їх проведення

8          Черевата Т.Я.             Формування екологічної культури молодших школярів

                  Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

      Об’єднавчою силою, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями – є організація роботи над науково-методичною проблемою.

     Це вимагає нових підходів до організації освітнього процесу, основною одиницею якого є урок. Адже змінюється функція уроку, мета уроку, а, відповідно, і форма проведення. І тут без впровадження ідей науки, ППД просто не обійтись, бо це важлива умова розвитку освіти.   Для ефективного розв’язання педагогічної проблеми слід ретельно спланувати роботи з її реалізації, увівши систему заходів до річного плану роботи школи.

       Єдина методична проблематика повинна здійснюватися на основі встановленого зв’язку діяльності педагогічної ради школи з методичними формами.

       Залежно від змісту науково-методичної теми окреслюється структура внутрішньо шкільної методичної роботи. 

       Індивідуальна робота вчителя над науково-методичною темою – це найбільш ефективний шлях включення його в активну, самостійну творчу пізнавальну діяльність.

         Предмет вивчення:

 ПРОБЛЕМНА ТЕМА:

«Мотивація і стимулювання у навчально-виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації»

Мета: формування і розвиток  в учнів мотивації і стимулювання, які дозволять їм бути готовими до свідомого самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства; досягнення  високої якості освіти і розвитку суб’єктів освітнього процесу – вчителя й учня.

Завдання:

дидактичні:

 створення організаційно-функціональної структури процесу мотивації і стимулювання у навчально-виховному процесі як засіб саморозвитку і самореалізації;

визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють мотивації і стимулювання у навчально-виховному процесі як засобу саморозвитку і самореалізації;

педагогічні:

розробка моделей розвитку мотивації і стимулювання у навчально-виховному процесі як засобу саморозвитку і самореалізації учнів у різних сферах життєдіяльності.

допомога обдарованим та здібним дітям у виборі мотивації і стимулювання у навчально-виховному процесі як засобу саморозвитку і самореалізації, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через вдосконалення особистості.

управлінські:

створення умов для мотивація і стимулювання у навчально-виховному процесі як засобу саморозвитку і самореалізації сучасних сил особистості у різних видах творчої діяльності, розширення можливостей  вибору особистістю свого життєвого шляху;

модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення якості освіти;

створення освітнього простору, у якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій безмежний потенціал у всіх сферах життя.

     Формула науково-методичної ідеї:

          «Від творчо працюючого вчителя – до творчо працюючого   колективу – і до творчо працюючого учня»

Основні теоретичні позиції  є такі:

 - в центрі уваги — учень,   навчання сприяє розвитку його творчих здібностей;

 - освітній процес будується як такий, що має акмеологічний підхід до учня,    підвищує його мотивації до навчання , саморозвитку та самовдосконалення;

 - індивідуальний темп роботи  забезпечує вихід кожного учня на свій рівень розвитку;        

  - «можна навчити кожного і можна забезпечити розвиток кожного» - кредо педагога.

Творчий етап

1.     Творче опрацювання кожним учителем педагогічної ідеї у своїй навчально-виховній діяльності.

2.     Самоосвіта педагогів:

- формування особистої педагогічної проблеми й узгодження її з науково-методичною проблемою школи;

- вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи, використання їх на практиці;

- осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями.

3.     Звіт про хід реалізації науково-методичної теми:

- використання масових форм методичної роботи (цільові семінари);

- оформлення  матеріалів постійно діючої шкільної педагогічної виставки;

 - проведення відкритих уроків.

4.     Варіанти організаційних форм роботи колективу школи над проблемою:

- кожен учитель вивчає на різних об’єктах одне питання;

- різні групи опрацьовують різноманітні аспекти даної теми;

- вивчення та розв’язання членами творчої групи складних науково-педагогічних питань.

5.     Контроль адміністрацією школи роботи колективу над науково-методичною темою: аналіз інформації про стан реалізації, планування контролю за виконанням науково-методичної теми, координація роботи над темою колективу школи та методичних об’єднань, організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків з метою узагальнення досвіду роботи над єдиною проблемою.

6.     Контрольно-аналітична діяльність методичної служби НВК в процесі виконання роботи за темою: порівняльний аналіз проблематики та ходу роботи  педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та практичними результатами, координація й об’єднання зусиль усіх ланок систем освіти, забезпечення переходу від стихійного пошуку до моделювання та проектування роботи колективу над темою, посилення компетентного керівництва використанням науково-методичної інформації, стимулювання діяльності вчителів.

7.    Обговорення результатів роботи над єдиною темою на педагогічній раді.

         Система методичної роботи у 2017/2018 навчальному році передбачала :

•          аналітико-прогностичну діяльність;

•          навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

•          удосконалення  методичної  майстерності та культури    педагогіч¬них працівників;

•          залучення вчителів до інноваційної діяльності.

Значну увагу у своїй роботі дирекція НВК приділяє атестації педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану.

Учителі НВК беруть участь у роботі районних методичних об’єднаннях. Зросту педагогічної майстерності педагогів школи сприяють системне проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації. В цьому році проходили курсову передпідготовку згідно графіка Приймак Г.М., Зеленська О.В.. Учителі початкових класів Алісова О.В. та Яворська Т.С. успішно завершили «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», який розроблений МОН, студією онлайн-освіти ЕdEra та громадською спілкою «Освіторія» тощо.

5.Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.

Однією з важливих складових освітньої діяльності школи є виховна робота, яка передбачає: орієнтацію на особистість, національні цінності та пріоритети духовної культури; розкриття можливостей і створення всіх умов для виховання та гармонійного розвитку учнів як майбутніх фахівців; пробудження ініціативи і творчості, формування громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності та організаторських здібностей майбутньої еліти України; виховання моральної, політичної, професійної культури особистості; забезпечення високих естетичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між учнівським та педагогічним колективами.

Процес виховання сучасної молоді в школі є цілісною педагогічною системою, яка вимагає пошуку й упровадження цікавих та інноваційних форм та оптимальних методів особистісно-орієнтованих виховних технологій, спрямованих на формування власної внутрішньої психологічної позиції особистості, яка формується, її життєвого самовизначення і самовиховання, розвиток стійкої позитивної морально-вольової мотивації в умовах соціально-ціннісної діяльності.

Особливо це важливо для перехідного етапу розвитку українського суспільства, коли людина живе у все більш невизначеній ситуації, коли потрібно знаходити рішення, приймати і нести за них відповідальність; володіти мистецтвом самовиховання, самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, самоактуалізації; вміннями і високою майстерністю у творчій побудові свого життя.

Педагогічний колектив у 2016-2017н.р.педагогічнийколективпрацює над виховною проблемою закладу освіти «Формування в учнів рис громадянина, патріота».

      Основною метою виховної роботи школи є формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, що гармонійно поєднує високий інтелектуальний, емоційний, духовний та фізичний розвиток, всебічний гармонійний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України.

Виховним завданням, яке ставить перед собою педагогічний колектив школи є сприяння входженню учня в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега життя. Особливо це важливо для перехідного етапу розвитку українського суспільства, коли людина живе у все більш невизначеній ситуації, коли потрібно знаходити рішення, приймати і нести за них відповідальність; володіти мистецтвом самовиховання, самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, самоактуалізації; вміннями і високою майстерністю у творчій побудові свого життя.

            Виховна робота школи включає: національно-патріотичне виховання, морально-етичне виховання, художньо-естетичне виховання, фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя, розвиток самоврядування, роботу МО класних керівників, правове виховання, робота з сім’єю та сімейне виховання.

Класними керівниками Череватою Т.Я (2 клас), Малишко О.Б. (3 клас), Яворською Т.С. (4 клас), Переймою Т.Л.(1 клас),  Переймою Т.М.(7 клас, 9 клас), Зеленською О.В. (6, 7 клас), Гончарук О.М. (8 клас) ведеться виховна робота згідно  програми Основних орієнтирів виховання учнів та  на виконання виховної проблеми закладу освіти «Формування в учнів рис громадянина, патріота».

    Учні є постійними учасниками різноманітних акцій як районного так і Всеукраїнського рівнів: «За чисте довкілля», «Годівничка», «Живи, книго!», тощо.

     Традиційними є свята: День Знань, Свято Осені, День вчителя, вшанування пам’яті жертв голодоморів на Україні, Свято Миколая, Новорічний ранок, Новорічний вечір, День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, Зустріч випускників, свято 8 Березня, День довкілля, День ЦЗ, День вишиванки, свято Перемоги, свято Останнього дзвоника, День захисту дітей тощо. Виховні заходи проводяться згідно річного плану та розпоряджень, наказів відділу освіти Деражнянської РДА.

      Команда Загінецького НВК взяла участьу районних конкурсах:

-          «Молодь обирає здоровий спосіб життя»(вчитель Перейма Т.М.), зайняли призове місце.

   Учні Стремецька Олена та  Поліщук Олена участь у районному огляді святі писанкарства. Стремецька Олена виборола 3 місце.

Багато призових  місць виборено із фізичної культури. Вчитель початкових класів та фізичної культури нагороджена грамотою Деражнянської районної ради.

        Навчальний заклад має екологічний напрям роботи, тому старшокласники є юними лісівниками (шкільне лісництво) на базі Михайлівського лісництва. Керівником шкільного лісництва Приймак Г.М. разом із лісником Чернявським М.В. взято участь у обласному семінарі-практикумі учнівських лісництв «Організація практичної діяльності учнівських лісництв держлісгоспами та закладами освіти» на базі учнівських лісництв ДП «Шепетівський лісгосп» та і НПП «Мале Полісся» 22 травня 2018 року.

 З 2011 року на базі Михайлівського лісництва діє учнівське лісництво.   НВК має екологічний напрям роботи.

Діє безоплатний гурток екологічного напряму «Юні лісівники».

     Враховуючи важливу роль лісу як екосистеми в довкіллі та посилене використання його ресурсів, функціонування учнівських лісництв як однієї із форм позакласної і позашкільної та профорієнтаційної роботи в навчально-виховних закладах України в теперішній час є дуже доречним і виправданим.

   Успішна співпраця педагогів навчально-виховних закладів та фахівців лісового господарства згідно діючого Положення про учнівське лісництво (наказ МОН України від 01.11.1995 №307) через організацію змістовного дозвілля, забезпечує розширення дитячого світогляду, формування трудових вмінь і навичок, розвиток естетичних відчуттів, що в кінцевому результаті справляє позитивний вплив на становлення гармонійно розвинутої особистості.

   Для розвитку екологічного світогляду учнів необхідні:

 • усвідомлення проблем довкілля;
 • розуміння того, яки чином довкілля функціонує, як люди взаємодіють з ним;
 • зростаюча потреба і мотивація брати участь у розв’язанні проблем довкілля;
 • знання, уміння для визначення проблем та прийняття рішень;
 • діяльність і досвід використання необхідних знань і вмінь у прийнятті рішень щодо проблем довкілля.

      Екологічне навчання та виховання, спрямоване на збереження природи та її охорону.

      Учні Загінецького НВК залюбки допомагають лісівникам: збирають насіння дерев, насаджують саджанці, виконують посильну їм роботу.

    Щороку наші учні насаджують дерева тощо.

          Екологічне виховання учнів передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі,  залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, що проводяться 2 рази на рік.

Керівним органом  Президент, „Рада міністрів” (президент, міністри, голови комісій).

Орган учнівського самоврядування має свій Гімн, Статут, Самоврядування, річний план роботи. Кожне міністерство  (клас) має: емблему, девіз, розподіл доручень, план роботи родини, протоколи засідань, загально шкільний стенд та куточки у класах.

   Учнівське самоврядування являє собою Раду міністрів на чолі з президентом. Президентом Загінецького НВК була учения 9 класу Поліщук Олена Володимирівна. Проводились вечори відпочинку для учнів, День учнівського самоврядування тощо.

Виховна робота у 2016-2017 н.р. проводилася за такими напрямками:

5.1. Національно-патріотичне виховання

Школа  – осередок патріотичного виховання молоді та учнів. У цьому році учнями школи підготовлено святкові програми:День Захисника Вітчизни, День Перемоги, День пам’яті героїв Крут, День Небесної Сотні,  День Матері, День Вишиванки тощо.

На виховних годинах учні ознайомлювались з історією народних свят, обрядів, із звичками та традиціями українського народу.

Національне виховання є одним із головних пріоритетів і органічним компонентом розвитку освіти.

5.2. Морально-етичне виховання

Моральне виховання - ця ланка виховання спрямована на прищеплення та розвиток моральних цінностей, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, розвиток у дитини високої духовної культури, гуманного ставлення до оточуючих, виховання честі та гідності, формування цілісної особистості, яка включає такі гуманістичні риси як доброта, чуйність, порядність, милосердя, увагу, совість, чесність, справедливість, правдивість.

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», положеннях Концепції загальної середньої освіти, художньо - естетичне виховання спрямоване на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти в Україні. Мета художньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. Активізації творчого потенціалу педагога та учнів сприяли і заходи, які проводились з метою змістовного відпочинку школярів, спрямованого на розвиток їх інтелектуальних, художньо-етичних здібностей, нахилів, інтересів, уподобань.

Такі заходи сприяють розвитку творчості, кмітливості, винахідливості, розвивають юні таланти.

Ця ланка виховання спрямована на прищеплення та розвиток моральних цінностей, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, розвиток у дитини високої духовної культури, гуманного ставлення до оточуючих, виховання честі та гідності, формування цілісної особистості, яка включає такі гуманістичні риси як доброта, чуйність, порядність, милосердя, увагу, совість, чесність, справедливість, правдивість, скромність.

Упродовж 2017-2018 навчального року в школі відбулися анкетування учнів на тему:

-                   «Що таке людяні вчинки?»;

-                   «Що найголовніше у житті»;

-                   «Культура харчування»;

-                   «Правила поведінки у школі»;

-                   «День української вишиванки»;

-                   «Як поводитися в родині» тощо.

                    5.3. Гурткова робота

Створення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку індивідуальних здібностей і творчої самореалізації учнів школи в позаурочний час є передумовою дієвої системи гурткової роботи школи. Гурткова робота суттєво сприяє розвитку талановитої молоді та формуванню творчих  здібностей учнів. За останні роки створено гуртки, роботу яких визначають три напрями: спорт, мистецтво, інтелект.

Всього у школі працювало 3 гуртків на безоплатній основі: шахи, теніс, футбол.     

Головною ознакою занять у спортивних  секціях (керівник Яворська Т.С.) є налаштованість учнів на роботу, вивчення нових прийомів, покращення своєї фізичної форми, а не просто на гру.

Гуртківці дружини юних пожежників взяли участь у районому конкурсі ДЮП.

Юні інспектори дорожнього руху (керівник Яворська Т.С.).

Охоплення дітей гуртковою роботою сприяє розвитку творчості учнів, розкриттю їх здібностей і обдаровань. Заняття у спортивних секціях розвиває дітей фізично, сприяє збереженню здоров’я.

5.4. Попередження дитячого травматизму

    З метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму в школі запроваджено систему попереджувальних заходів, покликаних прищепити учням навички безпечної поведінки на вулиці, громадських місцях, побуті тощо.

  Дане питання розглядалось як на нарадах при директорі так і на батьківських зборах. Класними керівниками систематично проводяться виховні бесіди та виховні години, інструктажі, робота з батьками.

Такі заходи, були цілеспрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного життя та здоров’я, популяризації правил дорожнього руху серед дітей та молоді.

6. Організація харчування та медичного забезпечення учнів

У школі харчується різновікова дошкільна група. Вартість оплати становить 40%.

Учні 1-4 класів харчувалися за кошти надані Загінецькою сільською радою.

Учні 5-9 класів харчувалися за батьківські кошти, які щомісячно перераховувались на спецрахунок відділу освіти Деражнянської РДА. Надходження продуктів харчування дл дітей виконувалося централізовано відділом освіти.

 • учні 1- 4 класів - 20 учні;

-учні 5-9 класів -23 учнів;

-дошкільнят -16 дітей.

У школі працювала комісія громадського контролю з питань організації харчування. Комісією проведено контроль за:

- організацією гарячого харчування в школі ( вересень);

- наявністю добових проб блюд відповідно до меню та якістю чергування вчителів     (жовтень);

- виконанням санітарних правил працівниками їдальні (листопад);

- роботою шкільної їдальні (грудень);

- санітарним станом обідньої зали    (січень);

- організацією гарячого харчування учнів в школі ( лютий);

- роботою шкільної їдальні по харчуванню учнів (квітень);

- наявністю меню на харчування дітей, книги відгуків і пропозицій, куточка споживача (травень).

Школу обслуговує фельдшер ФАПу с. Загінці, який розташований на відстані 400 метрів від приміщення закладу освіти. У школі наявна аптечка.

   Класними керівниками, вихователем з метою пропаганди здорового способу життя проводилися відповідні заходи та бесіди з гігієни та санітарії.

7. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій

На обліку ДНЗ знаходяться:

 • з багатодітних сімей –6;
 •   позбавлених батьківського піклування–0;
 • дітей - інвалідів - 0;
 • із малозабезпечених сімей - 0;
 • напівсиріт - 0;
 • матері-одиначки - 0 ;
 • неповнісім’ї, де виховує  батько - 0;
 • чорнобильців - 0;
 • дітей – переселенці  зони АТО – 0;
 • дітей, батьки яких є учасниками АТО – 0;
 • дітей батьки яких  загинули/померли в ході проведення АТО – 0..

На обліку ЗНЗ знаходяться:

 • з багатодітних сімей – 14;
 • позбавлених батьківського піклування – 0;
 • дітей - інвалідів - 0;
 • із малозабезпечених сімей - 0;
 • сиріт - 2;
 • напівсиріт – 0;
 • атері-одиначки - 2 ;
 • неповнісім’ї, де виховуєбатько - 0;
 • чорнобильців - 0;
 • дітей – переселенцівіззони АТО – 0;
 • дітей, батьки яких є учасниками АТО – 0;
 • дітей батьки якихзагинули/померли в ходіпроведення АТО – 0..

Комісією складено акти обстеження житлово-побутових умов. Упродовж року проведено бесіди з дітьми, контролюється відвідування ними школи.

8.Діяльність органів учнівського самоврядування (об’єднання старшокласників):

     Важливу роль у вихованні громадсько-активної і конкурентоспроможної особистості займає учнівське самоврядування. У школі працює рада самоврядування «Рада міністрів», яку очолювала Президент учениця 9 класу Поліщук Олена. Учнівське самоврядування НВК постійно співпрацює з адміністрацією школи та батьківським комітетом.

Дуже багато цікавих, захоплюючих справ організовують лідери учнівського самоврядування. Це і змістовно проведені: День вчителя; День самоврядування, учнівська конференція « СНІД - чума XXI сторіччя. Погляд старшокласників», Новий рік, благодійні акції на підтримку Збройних Сил України та дітей із зони АТО.

      Лідери учнівського самоврядування брати активну участь у заходах, які проводились організацією учнівського самоврядування Деражнянського відділу освіти.

Учнівське самоврядування закладу має свою структуру, яку можна зобразити так:

Президент – Рада міністрів – Міністри – Комісії.

9. Робота з батьківським комітетом

У школі створена атмосфера співпраці «сім’я – школа – громадськість», уже не перший рік діє робота шкільного трикутника - "адміністрація – батьківський комітет – рада самоврядування. Батьки,вчителі, учні - партнери, активніспівучасники великого творчогопроцесувихованняучнів, щодозволиляєреалізувативиховну мету загальноосвітньогонавчального закладу. З метою більш результативної співпраці школи та батьківської громадської громадськості на початку року складається план роботи батьківського комітету. Значну роль у вихованні школярів варто віднести спільним діям навчального закладу і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі.

Головнимизавданнямиспівпрацішколи та сім’їє:

 • пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • організаціязаходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхіднихдляорганізаціїдіяльностідитинивдома;
 • гуманізаціязмісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин педагоги-батьки-учні.

     Було проведено такі спільні заходи з батьками:

01.09.2017 року – День Знань;

19.12.2017 року – День Святого Миколая;

27.12.2017 року – Новорічні ранок та вечір;

07.03.2018 року – День Матері;

09.05.2018 року – День Перемоги та Примирення;

31.05.2018 року – Свято Останнього Дзвоника.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Проведено загальношкільні батьківські збори (вересень 2017, грудень 2017, травень 2018), на яких розглядали питання щодо запобігання будь-яких форм насильства у сім’ї, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, попередження дитячого травматизму, виконання Закону України «Про загальну середню освіту», вплив сім’ї на середовище дитини.

10.Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу

Відповідно до п.64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад у школі створена та діє рада загальноосвітнього навчального закладу. До її складу входили представники учнівського, вчительського, батьківського колективів.

У своїй діяльності протягом 2017-2018 н.р. рада керувалась Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом загальноосвітнього навчального закладу. Діяльність Ради ЗНЗ була спрямована на вирішення таких завдань: 

 • формування мережі класів;
 • розробка річного плану та затвердженнярежиму роботи навчального закладу;
 • визначення доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини;
 • надання допомоги дітям пільгових категорій;
 • питання харчування та медичне забезпечення учнів;
 • фінансово-господарські питання;
 • матеріально-технічне забезпеченнята інші.

11. Робота з міжнародного співробітництва

Метою роботи школи з міжнародних зв’язків є девіз«Інтеграція в освіті – шлях до «міжнародного простору».

У жовтні у школі було проведено святковий концерт до Всесвітнього дня вчителя. У концерті брали участь учні 1-9 кл.

У травні проведено Європейський тиждень, основні засади якого були:

 • курс на європейську інтеграцію України;
 • розвиток місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів, що є одними з головних пріоритетів державної політики України.

12. Створення власноїсистеми інформаційногозабезпечення. Використаннямережі Інтернет

У закладі освіти створено і функціонує сайт, на сторінках якого викладено інформацію про історію школи, її колектив, цінності і традиції, досягнення, стратегія розвитку закладу освіти. Постійно оновлюється розділ новин, де анонсуються основні події життя школи. Сайт містить досягнення учнів школи, корисні поради для класного керівника, для батьків.

У школі  створена власна система інформаційного забезпечення.

Учні та співробітники школи використовують мережу Інтернет для пошуку інформації при підготовці до уроків, виховних та позашкільних заходів, написання дослідницьких робіт та рефератів.

13. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність Загінецького НВК здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Деражнянської РДА. Усі кошти, які надаються закладу освіти облікуються через спецрахунок. Виконання ремонтних робіт здійснюється батківським комітетом НВК.

    У шкільку їдальню надано  СФГ «Мендрик А.О.» благодійну допомогу у вигляді електроплити.

    Обласним депутатом Переймою А.А. надано благодійну допомогу (фарба світло-коричнева, фарба для стін - коридори) на ремонт приміщення освітнього закладу на загальну суму 1000 грн.

   Так, оскільки у школі кількість учнів становить – 43, згідно розрахунків державних коштів вистачає лише на заробітню плату працівникам закладу, енергоносії, опалення приміщення. Кошторис виконується відділом освіти і утримання одного учня є дорогим.

14.Організація внутрішкільногоконтролю за виконанням

навчального плану і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів

 Внутрішкільний контроль – невід’ємна частина управлінської діяльності адміністрації школи.

Протягом року використовувались різні види внутрішкільного контролю:

        1. Контроль за виконанням заходів із всеобучу

 1. Контроль за якістю знань учнів

          3. Контроль за виховною роботою

   4. Контроль за виконанням учителями навчальних планів і програм  

            5. Контроль за веденням документації

            6.Контроль за роботою спортивних гуртків, секцій

           7. Контроль за охороною праці, дотримання техніки безпеки

15. Форми контролю, яким піддавався заклад  з боку органів державної  виконавчої влади та органів  управління освіти

                Протягом року навчальний заклад піддавався  різним формам контролю:

- березень, 2018 року - методистом Деражнянського РМК Свиридою Н.В. відбувалось здійснення зовнішнього моніторингу з української мови у 9 класі;

- квітень, 2018 року – головним спеціалістом відділу освіти Деражннської РДА здійснено зовнішній моніторинг з математики у 9 класі;

- березень, 2018 року – планова перевірка закладу освіти з пожежної пожежної безпеки Стасюком Б.О.

- 25.05.2018 року – відвідування свята Останнього дзвоника головою Деражнянської районної ради.

- 04.06.2018 року – перевірка ходу проходження ДПА з української мови у 9 класі (провідний спеціаліст відділу Деражнянської освіти РДА Пагорок О.М.);

Директор                                                                   Г.М. Приймак

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.